ROZMOWA

Ci wspaniali Rzymianie i ich wielkie epidemie

Rozmowa z dr Kamilem Kopijem (Instytut Archeologii UJ) na temat wielkich epidemii, które miały miejsce w starożytności, za czasów cesarstwa rzymskiego. Były to bez wątpienia wydarzenia traumatyczne dla ówczesnych mieszkańców rozległego państwa, a także dla jego gospodarki i polityki. Kiedy i dlaczego wybuchły wielkie epidemie, które wyniszczały państwo rzymskich cesarzy? Jakie ślady tych wydarzeń odkrywamy dzisiaj? Czy te katastrofalne wydarzenia przyczyniły się do upadku Imperium Romanum? Czy wzorce kulturowe z tamtych czasów funkcjonują do dziś?