ROZMOWA

Kultura i płeć. O gender, edukacji seksualnej i prawach kobiet

Rozmowa z dr Marysią Woźniak (socjolożka, edukatorka seksualna, doradczyni HIV/AIDS, aktywistka) na temat postrzegania płci w kulturze. W rozmowie poruszane są kwestie badań i studiów genderowych w Polsce, edukacji seksualnej w polskich szkołach i innych zjawisk związanych z prawami kobiet i osób nieheteronormatywnych.

Czym jest płeć społeczno-kulturowa? Dlaczego wpływ kultury na postrzeganie płci, choć z punktu widzenia nauki wydaje się oczywisty, budzi takie kontrowersje? Jak kultura kształtuje życie kobiet i mężczyzn? Jak budowane są role społeczne w procesie socjalizacji i jak wygląda to zjawisko w Polsce? Jak postrzegamy w naszej kulturze męskość i kobiecość? Jak wygląda sytuacja gender studies na polskich uczelniach? Dlaczego ta perspektywa badawcza jest ważna? Dlaczego problematyka edukacji seksualnej budzi nadal w naszym społeczeństwie wiele emocji i kontrowersji? Dlaczego edukacja seksualna jest potrzebna? Jak powinna wyglądać edukacja seksualna we współczesnej szkole? Jak podręczniki szkolne kształtują wiedzę o seksualności człowieka? Czy powielają mity i stereotypy? Jaką rolę w kwestiach tożsamości płciowej, płci kulturowej i edukacji seksualnej odgrywa język? Czy powinniśmy się uczyć mówić o tych sprawach w odpowiedni sposób, używając odpowiednich terminów?