Lista rozmów

Sztuka i artysta w czasach kryzysurozmowa z prof.
dr hab. Andrzejem Bednarczykiem (ASP Kraków)

 

Migracje w pradziejach. Co o nich wiemy? Czego nas uczą?
rozmowa z dr hab. Marcinem Przybyłą (UJ)

 

Napoleon odwiedza chorych na dżumę. Czy to się mogło wydarzyć?
rozmowa z dr Agnieszka Fulińską (UJ)

 

Ci wspaniali Rzymianie i ich wielkie epidemie
rozmowa z dr. Kamilem Kopijem (UJ)

 

Scytowie – legendarni koczownicy i wojownicy epoki żelaza
rozmowa z dr. Łukaszem Oleszczakiem (UJ)

 

Epidemie dżumy w XVII i XVIII w. w Europie i na ziemiach polskich
rozmowa z dr. Agnieszką Fulińską (UJ)

 

Nauka, naukowcy i nasz świat w dobie pandemii
rozmowa z dr. Łukaszem Lamżą (UJ, Tygodnik Powszechny)

 

Apokalipsa Majów, czyli upadek niezwykłej kultury
rozmowa z dr. hab. Jarosławem Źrałką (UJ)

 

Kataklizmy naturalne, które zmieniły los całych społeczności
rozmowa z dr. Michałem Wasilewskim (UJ

 

Czarna Śmierć, czyli średniowieczne, wielkie epidemie
rozmowa z dr. Przemysławem Nocuniem (UJ)

 

Antyczna zaraza, czyli co mówią starożytne teksty o epidemiach
rozmowa z dr. Rafałem Toczko (UMK)