CIEKAWOSTKI ROZMOWA

Migracje w pradziejach. Co o nich wiemy? Czego nas uczą?

Rozmowa z dr hab. Marcinem Przybyłą (Instytut Archeologii UJ) na temat ruchów migracyjnych w odległej przeszłości człowieka, dawnych i obecnych teorii na temat migracji, ich przyczyn i skutków.

Czy migracje stanowiły zawsze element ważnych zmian kulturowych? Czy miały przyczyny naturalne czy raczej były spowodowane konfliktami miedzy ludźmi? Czy ruchy migracyjne niosą ze sobą zjawiska destrukcyjne czy też budujące i kulturotwórcze? Czego badacze przeszłości mogą się dowiedzieć obserwując dzisiejsze migracje i co mówi nam o stanie świata wiedza o dawnych przemieszczeniach ludzi? Jak ilustrują te zjawiska odkrycia w Maszkowicach i skąd przybyli budowniczowie tej niezwykłej osady?