ROZMOWA

Nauka, naukowcy i nasz świat w dobie pandemii

Rozmowa z drem Łukaszem Lamżą (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, Tygodnik Powszechny) na temat roli naukowców w czasach pandemii i zmian, które mogą zajść w naszym świecie w jej wyniku. Czy naukowcy stali się nagle ważni i doceniani? Czy świat zrozumie rolę nauki i naukowców? Czy teraz nastąpi zwrot zainteresowania ludzkości w kierunku nauki? Czy naukowcy mają autorytet? Czy powinni alarmować czy uspokajać? Czy w momencie zagrożenia uciekamy do racjonalnej nauki czy raczej do religii ? Czy akt niszczenia jakim jest epidemia może być także aktem stworzenia czegoś nowego – co na to filozofowie przyrody?