CIEKAWOSTKI ROZMOWA

Nieszkodliwi wariaci? Co nauka mówi o pasji kolekcjonowania

Rozmowa z dr. Michałem Wasilewski (Instytut Archeologii UJ) na temat  antropologii i psychologii kolekcjonerstwa. Rozmowa jest próbą  odpowiedzi na pytania o to kim są kolekcjonerzy i jakie kierują nimi  motywacje. 

Czy pierwsze kolekcje człowiek tworzył już w epoce kamienia? Kiedy  człowiek rozpoczął kolekcjonowanie przedmiotów? Czym różni się zbieracz  od kolekcjonera? Czy kobiety i mężczyźni kolekcjonują inaczej? Jakie są  motywacje kolekcjonerów? Co zbierają współcześni kolekcjonerzy? Jakie są  najdziwniejsze kolekcje? Czy kolekcjoner może zbierać wspomnienia lub  wrażenia? Czy istnieje etyka kolekcjonowania? Czy każdy może być  kolekcjonerem?