Płonące góry i trzęsienia ziemi

Rozmowa z drem Michałem Wasilewskim (Instytut Archeologii UJ) o katastrofach naturalnych w mniej lub bardziej odległej przeszłości i ich wpływie na ludzką kulturę i funkcjonowanie całych społeczności.