ROZMOWA

Po takich odkryciach się nie śpi… Archeologia konfliktów zbrojnych XX wieku w Polsce

Rozmowa z dr. Dawidem Kobiałką (związanym z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN) na temat archeologii współczesnych konfliktów zbrojnych. Poruszamy w rozmowie problematykę wojen i konfliktów w XX wieku, i ich miejsca w pamięci i badaniach naukowych w Polsce.

Czy i jak archeolodzy zajmują się badaniem XX-wiecznych konfliktów? Jakie problemy wiążą się z badaniami tego typu stanowisk, cmentarzy, obozów, umocnień, miejsc walk itd. Jakie ślady XX wiecznych konfliktów badają archeolodzy na terenie Polski? Jaką rolę w tych poszukiwaniach – badaniach odgrywają środowiska pasjonatów? Czy poszukiwacze z wykrywaczami stanowią problem czy można z nimi współpracować? Czy dziedzictwo I i II Wojny Światowej jest zapomniane i niechciane? Jak szybko znika? Dlaczego trzeba chronić to dziedzictwo i jaką rolę powinno odgrywać w edukacji i popularyzacji nauki? Czy tego typu badania stwarzają dylematy moralne – np. groby armii zaborczych, armii niemieckiej czy sowieckiej? Czy istnieje współpraca międzynarodowa w tym zakresie? Jak funkcjonują tego typu stanowisk i znaleziska w Polsce – czy powstają wystawy muzealne, publikacje, wydarzenia? Jakich odkryć dokonano w ostatnich latach w tzw. Dolinie Śmierci nieopodal Chojnic na Pomorzu?