ROZMOWA

Scytowie – legendarni koczownicy i wojownicy epoki żelaza

Dr Łukasz Oleszczak (Instytut Archeologii UJ) opowiada o legendarnym i tajemniczym ludzie Scytów, którzy panowali na euroazjatyckich stepach od VIII wieku p.n.e., a także o swoich badaniach nad kultura ludów scytyjskich. Starożytni historycy opisywali Scytów jako wojowników, wśród których na największe poważanie mógł liczyć ten, który zabił największą ilość wrogów. Mieli także w zwyczaju pić krew swoich przeciwników. Byli perfekcyjnymi jeźdźcami i pasterzami, nie poddającymi się najeźdźcom. Jakie ślady ich obecności znajdujemy dzisiaj? Jak wyglądało życie koczowników w epoce żelaza? Czy Scytowie dotarli na ziemie polskie? Dlaczego Scytowie zniknęli?