ROZMOWA

Świętokrzyskie skarby. Opowieść o niezwykłym regionie

Rozmowa z dr. Andrzejem Przychodnim (archeologiem, dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim) na temat niezwykłego, a czasami niedocenianego dziedzictwa archeologicznego regionu świętokrzyskiego.

Jak wygląda dziedzictwo archeologiczne regionu świętokrzyskiego i jaka jest jego rola w naszej wiedzy o pradziejowej obecności człowieka na tym obszarze? Czym są pola górnicze i kopalnie krzemienia, jak działa muzeum Krzemionki i dlaczego znalazło się niedawno na liście światowego dziedzictwa UNESCO? Czy Krzemionki są zagrożone, czy mogą ulec zniszczeniu? Czy wpisanie ich na listę dziedzictwa UNESCO stworzy szansę na ich lepszą ochronę? Czy na terenie regionu świętokrzyskiego są aktywne grupy pasjonatów współpracujących z badaczami i muzealnikami? Czym są imprezy rekonstrukcyjno-edukacyjne takie jak Dymarki świętokrzyskie czy Żelazne Korzenie? Czy odtwarzanie dawnych rzemiosł, stylu życia ludzi np. w epoce żelaza czegoś nas uczy czy jest tylko ciekawą rozrywką? Jakie są plany i potrzeby dotyczące dziedzictwa przeszłości w regionie świętokrzyskim i plany Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kolejne lata?