AUDYCJA CIEKAWOSTKI ROZMOWA

Tajemnice naszych początków. Archeologia o epoce kamienia i najstarszych śladach kultury symbolicznej

Rozmowa z prof. dr. hab. Pawłem Valde-Nowakiem poświęcona epoce kamienia i najnowszym odkryciom naukowym dokonanym także w Polsce. W rozmowie poruszane są wątki dotyczące paleolitycznej magii i wierzeń oraz zagadek jakie wciąż wiążą się z tym bardzo długim i zróżnicowanym okresem.

👉Co nauka mówi o najstarszych śladach pobytu hominidów na ziemiach polskich? 👉Co archeolodzy wiedzą dziś o początkach funkcjonowania grup homo sapiens na ziemiach obecnej Polski? 👉Jakie najważniejsze stanowiska i odkrycia zostały tutaj dokonane w ostatnich latach? 👉Jakie ślady wierzeń czy rytuałów znamy, co wiemy o kulturze duchowej ludzi epoki kamienia? 👉Co wiemy o początkach czegoś co możemy nazwać sztuką? 👉Jaki wpływ na funkcjonowanie grup ludzkich miały warunki środowiskowe i dlaczego epoka kamienia trwała tak długo? 👉Kiedy i dlaczego pojawiły się aktywności pasterskie, wczesnorolnicze? 👉Jakie najważniejsze prace badawcze dotyczące epoki kamienia prowadzone są obecnie w naszym kraju? 👉Na jakie pytania dotyczące epoki kamienia nie znamy jeszcze odpowiedzi i które wydają się kluczowe?