ROZMOWA

Tajemnice pierwszych rolników. Jak i dlaczego ludzie nauczyli się uprawiać rośliny i hodować zwierzęta. Najnowsze odkrycia archeologiczne

Czy rolnictwo to najgorszy wynalazek człowieka? Nauka o początkach uprawy roślin i hodowli zwierząt. Rozmowa z drem hab. Markiem Nowakiem (prof. UJ, Instytut archeologii UJ) na temat najnowszych ustaleń dotyczących pierwszych rolników. Kiedy i dlaczego człowiek zaczął interesować się uprawą roślin i hodowlą zwierząt? Jak funkcjonowały grupy ludzkie przed wynalezieniem rolnictwa? Co zmieniło się w naszej diecie po zmianie modelu gospodarki, czy wchodząc na drogę rolnictwa zmniejszyliśmy repertuar znanych i wykorzystywanych roślin i zwierząt? Czy rolnictwo nauczyło nas lenistwa i zabiło kreatywność, będącą wcześniej efektem nieustannego poszukiwania żywności i walki o przetrwanie? Czy zmiany neolityczne, które zaowocowały pojawieniem się struktury i hierarchii społecznej zepchnęły nas w inny rodzaj walki – tym razem o zakwalifikowanie się do uprzywilejowanej grupy elity? Jak wyglądało pojawienie się rolnictwa na ziemiach polskich – kiedy i jakie społeczności rozpoczęły tę drogę, skąd przyszły pierwsze impulsy neolityzacyjne? Co wiemy o pierwszych społecznościach neolitycznych z naszej części Europy? Czy znamy ich strukturę społeczną, wierzenia, zwyczaje itd.? Czy wiemy jak przybysze potraktowali ludy, które tu zastali?