CIEKAWOSTKI ROZMOWA

Ukryte w pośpiechu czy złożone w ofierze? Archeologiczne przygody ze skarbami

Rozmowa z Prof. dr hab. Wojciechem Blajerem (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) na temat tajemniczych znalezisk skarbów z Epoki Brązu i wczesnej Epoki Żelaza na terenie Europy.

Co to jest skarb – jak archeolodzy definiują znalezisko zwane „skarbem”? Czy skarby odkrywane są zawsze przypadkowo, czy także w trakcie regularnych prac archeologicznych? Czy nauka jest nam w stanie powiedzieć o skarbach coś więcej niż tylko to, że były to przedmioty cenne dla właściciela? Czy mogły pełnić jakąś dodatkową funkcję? Jakie były inne motywy ukrywania zbiorów przedmiotów? Czy skarb jest śladem po dawnych zagrożeniach, wojnach, konfliktach, dramatach? Czy deponowanie przedmiotów w wodzie – zatopienie – oznaczać mogło świadomą rezygnację z powtórnego wydobycia lub było próbą zdobycia czy utrzymania wysokiej pozycji społecznej przez jednostki bądź grupy celowo pozbywające się cennych dóbr? Czy był to raczej wyraz wierzeń? Czy skarby mogą być pierwszymi śladami kolekcjonerstwa? Co możemy ustalić dzięki specjalistycznym analizom skarbów? Co mówią nam skarby o produkcji i handlu/wymianie przedmiotów, surowców itd. Jakie są najbardziej znane skarby odkryte na terenie Polski i Europy?