AUDYCJA ROZMOWA

Zagadki średniowiecznych miast. Archeologia miejska czyli krakowskie przygody z miastem pod miastem

Rozmowa z dr. Dariuszem Niemcem (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) na temat archeologii miejskiej i krakowskich odkryć archeologicznych. W rozmowie pojawiają się informacje na temat najnowszych odkryć archeologicznych w średniowiecznych miastach (na przykładzie Krakowa) oraz niespodzianek jakie przynoszą poszukiwania śladów dawnego miasta.

👉Czy badania archeologiczne w miastach historycznych takich jak Kraków różnią się od innych prac prowadzonych przez archeologów? Jakie problemy stają przed badaczami miast? 👉Czego szukamy w miastach historycznych? Na jakie pytania staramy się odpowiadać? 👉Jakie zagadki dotyczące Krakowa udało się rozwiązać w ostatnich latach/ dziesięcioleciach dzięki badaniom archeologicznym? 👉Co wiemy dzięki archeologicznym badaniom o średniowiecznym i wczesno-nowożytnym Krakowie? 👉Jakie prace prowadzisz/prowadziłeś w ostatnich latach i co one przyniosły? 👉Jak mają się inwestycje toczące się w miastach (na przykładzie Krakowa) do ochrony zabytków archeologicznych i badań archeologicznych? Z jakimi zagrożeniami i szansami się wiążą? 👉Jakie zagadki Krakowa czekają na rozwiązanie? Gdzie warto by w przyszłości przeprowadzić badania?